PERFIL PROXECTOS
GAL ESP ENG

Castelao. Biografía dun construtor da nación

Deseño e maquetación de tese de doutoramento sobre unha das figuras máis destacadas na historia do nacionalismo galego, Castelao. Impreso en papel offset cyclus (100% reciclado).

Autor: Miguel Anxo Seixas
Tipografía en uso: Elena