GAL ESP ENG

Méritos

Kinetic, certificado de excelencia tipográfica
TDC 64, Type Design Competition
Type Directors Club
Nova York, 2018

Sastre, tipografía finalista
Morisawa Type Design Competition
Morisawa Inc.
Xapón, 2016

Sastre, tipografía seleccionada
Exposición internacional de estudiantes de deseño de tipografías
Pangramme: learning type
Metz (Francia), 2016

Presentación – Type design for typewriters: Olivetti
Encontro de Tipografía
Delegación portuguesa de AtypI
Aveiro (Portugal), 2015

Sastre, Best in Class
Type & Lettering Awards
Revista Print
Estados Unidos, 2015

Escolle a cor de fondo da web

Engade un estampado